Blog              Informatie               FAQ

DeNoize onderzoek
naar jouw soundscape

Welkom bij de DeNoize onderzoekspagina. Hier vind u meer Informatie over het geluid ervaring onderzoek, FAQ en hoe u zich kunt aanmelden.

aleksandra-kornilova-ysT4CNVrYE4-unsplash
Mensen lijden echt onder geluidsoverlast. De kwaliteit van leven daalt en je woont niet meer prettig. Terwijl de overlast vaak te vermijden of zelfs op te lossen is.
Prof.Tjeerd Andringa
associate professor at
the university of groningen

Het onderzoek

DeNoize is een hightech startup gevestigd in Delft die gespecialiseerd is in noise canceling technologie. We ontwikkelen een slim raamsysteem dat ervoor kan zorgen dat het grootste deel van het geluid van buitenaf uw woning niet binnenkomt, of het nu van een snelweg of een vliegtuig komt.

Er is echter een gebrek aan kennis over hoe dergelijke geluiden op dit moment uw kwaliteit van leven beïnvloeden en welke specifieke geluiden moeten worden aangepakt om een comfortabele en gezondere leefomgeving te creëren. Met dit onderzoek willen we uw feedback verzamelen over de perceptie van geluid van buiten en deze kloof overbruggen.

U kunt op afstand deelnemen aan ons onderzoek via uw computer, tablet of telefoon. Het proces duurt naar verwachting ongeveer 30 minuten. Hieronder vindt u een gedetailleerdere uitleg over wat u kunt verwachten.

Hello!

I am Aman,

In 2018 heb ik samen met Olivier DeNoize opgericht om het groeiende probleem van geluidsoverlast in onze samenleving aan te pakken en de impact op onze gezondheid en comfort te minimaliseren. We hebben verschillende iteraties van onze technologie doorlopen om deze af te stemmen op de toepassingen in huizen en kantoren. Momenteel bevinden we ons op een punt waar we moeten inzoomen op de menselijke perceptie van geluidsoverlast en de technologie daarop aanpassen om de waarde te bieden die we vanaf het begin hadden bedoeld.

Untitled-1

Hoe het werkt

Stap 1

U gaat naar het aangegeven webadres op uw computer, tablet of telefoon en vult de basisinformatie over uw huis in (zoals kamergrootte, afstand tot de geluidsbron, aantal ramen, etc.) om deel te nemen aan dit onderzoek. Op basis van de verstrekte informatie zullen we u begeleiden om uw eigen akoestische omgeving opnieuw te creëren met behulp van enkele online tools die we voor dit onderzoek hebben ontworpen. Deze gesimuleerde soundscape zal de basis vormen voor de volgende stap van dit onderzoek.

Stap 2

In de gesimuleerde soundscape wordt u gevraagd om kleine online opdrachten uit te voeren die zijn ontworpen om uw perceptieve, cognitieve en gedragsmatige reacties te volgen. Dan krijgt u een bijgewerkte soundscape te zien die u kunt verwachten met het gebruik van DeNoize-technologie en voert u dezelfde experimenten opnieuw uit ter vergelijking.

Stap 3

Last but not least, u krijgt de kans om uw eigen soundscape te ontwerpen die het beste bij uw verwachtingen past. U kunt bepaalde geluiden verwijderen of toevoegen op basis van uw voorkeur. Bijv. elimineer vliegtuiggeluid en verbeter het geluid van regen voor een comfortabele nachtrust. Het experiment duurt ongeveer 30 minuten.

In het kort

1. Log in

Log in en geef algemene informatie over uw huis.

2. geluidservaring

Simuleer uw akoestische omgeving met behulp van online tools op het platform.

3. Opdrachtjes

Voltooi kleine online opdrachten die zijn ontworpen om het effect van geluid op de menselijke waarneming te meten.

 

4. Check

Check alle informatie en verstuur het onderzoek. U bent nu klaar! 

FAQ

DeNoize is een start-up die is opgericht in 2019. Wij houden ons bezig met het ontwikkelen van geluidswerende technologie voor in ramen van huizen. In het raam wordt een (onzichtbaar) systeem aangebracht dat door middel van een tegentrilling een groot deel van het laagfrequente geluid actief weert. Actief weren betekent dat het systeem reageert op geluid dat het op dat moment registreert. Dit kan een vliegtuig zijn dat overvliegt, maar ook bijvoorbeeld een vrachtwagen of een trein die langsrijdt.

Dit onderzoek zal de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van een op maat gemaakte geluidswerende technologie die in de toekomst zou kunnen bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast door vliegtuigen binnenshuis.In deze eerste fase wordt onderzocht hoe bewoners in hun eigen woonomgeving geluid beleven door middel van het nabootsen van hun akoestische (geluids-)omgeving zoals die onder normale omstandigheden ervaren en beleven wordt thuis. 

In de tweede fase, wanneer het vliegverkeer is toegenomen, zal er een objectief onderzoek plaatsvinden naar geluid in woningen, waarna vervolgens deze resultaten met elkaar worden vergeleken om te ontdekken waar de technologie zich op moet richten.

Schiphol werkt actief aan de relatie met haar omgeving en het verbeteren van de leefkwaliteit rond de luchthaven. Daarbij wordt gezocht naar manieren om de lusten en lasten van wonen rond de luchthaven met elkaar in balans te brengen. Schiphol ziet potentie onze innovatieve technologie als mogelijkheid om in de toekomst geluidshinder te beperken. Daarom wil Schiphol bij de verdere ontwikkeling van de DeNoize technologie garanderen dat er specifiek wordt gekeken naar hoe deze bij kan dragen aan de behoeften van omwonenden van Schiphol. Schiphol stimuleert en ondersteund ons om omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken, zodat het uiteindelijke product zo dicht mogelijk aansluit op hun wensen en behoeften.

Overvliegende vliegtuigen produceren laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden 500 Herz en wordt minder goed tegengehouden door enkel en dubbel glas. De technologie van DeNoize biedt juist een oplossing voor dit laagfrequente geluid.

Ons team bestaat op dit moment uit drie personen. De oprichters zijn Aman Jindal en Olivier Schevin. Aman Jindal heeft een achtergrond in een lucht- en ruimtevaarttechniek. Olivier Schevin is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technologie, heeft een PhD in akoestiek en al 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van geluidswerende technologie. Koen Haesen heeft een achtergrond in branding en design, en verzorgd het product design en marketing.

Wij voeren het onderzoek onafhankelijk uit. Daarnaast is Tjeerd Andringa, expert op het gebied van hinderbeleving en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, betrokken bij de analyse van de data. Schiphol helpt ons alleen bij het werven van kandidaten door ons gebruik te laten maken van onze kanalen.

Het merendeel van vliegtuiggeluid dat de woning binnen komt, lijkt binnen te komen via het raam. De schaal hiervan zal getoetst worden in de tweede fase van dit onderzoek.

Wij geloven dat juist in deze tijd dat het in Nederland een stuk rustiger is, we moeten kijken hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de toekomst

Er is bewust voor gekozen om te beginnen met het subjectieve onderdeel van dit onderzoek. Wanneer het vliegverkeer is toegenomen, gaan er metingen plaatsvinden naar het geluid in woningen. Deze resultaten worden vergeleken met het subjectieve onderzoek wat in oktober zal plaatsvinden, om zo te ontdekken waar de technologie zich op moet richten.

Aanmelden

Door onderstaand formulier in te vullen, geeft u aan bereid te zijn deel te nemen aan ons onderzoek naar geluidsbeleving. Uw feedback helpt ons waardevolle inzichten te verzamelen over de effecten van geluid in de buurt van geluidsbronnen zoals luchthavens en snelwegen. Deze inzichten zullen worden gebruikt om een betere oplossing te ontwikkelen voor het aanpakken van geluidsoverlast in onze samenleving.